Právo informačních a komunikačních technologií

Čtyřletý doktorský program "Právo informačních a komunikačních technologií" dává studentům možnost komplexně pochopit regulatorní souvislosti vývoje a praktického nasazení pokročilých informačních a komunikačních technologií. Vedle toho mají studenti možnost získat v rámci studia unikátní metodologické instrumentárium k práci s právem jako s informačním systémem (tj. se systémem formálních jevových znaků, jehož cílem je organizovat společnost). Studium tedy vede k důkladnému poznání základních konstrukčních prvků i aplikační vrstvy regulatorních fenoménů souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (např. informačního soukromí, kybernetické bezpečnosti aj.) a současně dává možnost nekonformního náhledu na právo metodou tzv. virtualizace.

Systematická skladba profilových předmětů v kombinaci s povinnými publikačními výstupy a praktickými kolokvii připraví studenty na praktické řešení vysoce obtížných interpretačních či legislativních otázek regulace ICT a současně jim poskytne nástroje a intelektuální motivaci ke kreativnímu uplatnění informačně-právní metodologie při řešení standardních právních situací.

Úspěšný absolvent je schopen:

  • chápat právo jako informační systém;
  • kreativně používat v právu metodu virtualizace;
  • samostatně řešit vysoce obtížné legislativní a interpretační problémy práva ICT;
  • chápat a rozvíjet podstatu regulatorních fenoménů práva ICT;
  • před tuzemskou a zahraniční odbornou veřejností úspěšně formulovat a argumentovat komplexní interpretační závěry ohledně regulatorních fenoménů práva ICT.

Program lze studovat jak v prezenční, tak kombinované formě.

Termín pro podávání přihlášek: 15. 5. 2024

Více informací o programu naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info