LL.M. - Master of Laws

Mezinárodně uznávaný program LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií je úzce zaměřené třísemestrální postgraduální studium určené pro zájemce o právní aspekty informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou programu jsou právníci všech právních profesí se zájmem o informační a komunikační technologie. Propedeutické úvodní kurzy umožňují absolvovat program též zájemcům bez právnického vzdělání – IT specialistům, manažerům v oboru ICT, bezpečnostním expertům, vedoucím pracovníkům veřejné správy aj.

Program je vyučován nejnovějšími metodami výuky způsobem, který reflektuje časové možnosti posluchačů a jejich vysoké pracovní vytížení. Výuka probíhá na několika úrovních – prezenčně, distančně samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora. Kombinace distanční a prezenční výuky tak umožňuje využít výhod obou metod na maximum. Počet účastníků v programu je omezený, posluchačům je věnována individuální péče.

Program LL.M. je odborně zajišťován a garantován Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Za jeho realizaci odpovídá Ústav práva a technologií.

Vice informací o programu naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info